Suçlama Kültürü Blame Culture

Suçlama Kültürü Blame Culture

Türkçe altta;

Blame is an escape strategy frequently used by incapable managers who do not have the courage to face the real cause of the problem. For working life (in a simplified definition), we can talk about the  blame culture if the negativities are billed to the subordinates. In organizations with a blame culture; mistakes are billed to selected people. Employees who are afraid of being blames focus on covering up mistakes, avoiding making suggestions or trying new things. Responsibility and authority discussions increase. Insecurity prevails in the teams. Gossip environment is formed. As a result, the pace of the organization's adaptation to change and recovery slows down. For the employee,  workplace becomes a tormented place to work.

What to do.

The first step for transformation is to take responsibility and it should start with managers. Managers should take responsibility for their own mistakes. When the leader is willing to accept the mistake, the rest of the staff will be more willing to accept the problem and collaborate towards the solution.

 

 

Suçlama, yaşanan problemin gerçek nedeni ile yüzleşmeye cesareti olamayan aciz yöneticilerin sıklıkla başvurduğu bir kaçış stratejisidir. Çalışma hayatı için (basitleştirilmiş bir ifadeyle), olumsuzlukların faturası astlara kesiliyorsa suçlama kültüründen bahsedebiliriz.

Suçlama kültürü olan organizasyonlarda; hatalar seçilen belli kişilere kesilir.suçlanmaktan korkan çalışanlar, hataları örtmeye odaklanır, öneride bulunmaktan ya da yeni şeyler denemekten uzak dururlar. Sorumluluk ve yetki tartışmaları artar.  Ekiplerde güvensizlik hüküm sürer.Dedikodu  ortamı oluşur. Sonuç olarak organizasyonun değişime ayak uydurma ve iyileşme hızı yavaşlar. Çalışan açısından da işyeri çalışılması eziyet bir yer haline gelir.

Ne yapmalı.

Dönüşüm için ilk adım sorumluluk almakla atılır ve bu yöneticilerle başlamalıdır.

Yöneticiler problemlerle ilgili kendi sorumluluklarını sahiplenmelidir.

Lider suçu kabul etmeye istekli olduğunda, personelin geri kalanı da hatayı kabul etmek ve çözüme yönelik ortak çalışma için daha istekli davranacaktır .